Załóż profil w systemie PUKT

Wszystkich, którzy jeszcze nie założyli swojego konta w systemie PUKT (baza wszystkich członków Polskiej Unii Karate Tradycyjnego), zachęcamy do rejestracji. Niebawem ruszy druk kart członkowskich dla wszystich zarejestrowanych członków z ważną licencją PUKT. 

Każdy ćwiczący będzie posiadał indywidualny profil w systemie, zawierający podstawowe dane – imię, nazwisko, datę urodzenia, aktualny stopień oraz informację o licencji członkowskiej.

Docelowo każdy członek PUKT otrzyma kartę członkowską, rejestrującą wszystkie aktywności (treningi, zawody itd.) Ponadto, za pomocą systemu PUKT szybko i łatwo zapiszemy się na egzamin na stopnie uczniowskie (dyplomy za wszystkie zdane egzaminy będą widoczne na naszym profilu) oraz inne aktywności (zawody, zgrupowania itd). System automatycznie przekieruje nas też do płatności.

Co w przypadku, gdy w rodzinie ćwiczy więcej osób? Gdy posiadamy już stworzony profil pierwszej osoby, należy przejść do menu „profile” i stworzyć kolejne profile dla pozostałych ćwiczących członków rodziny.

Aby założyć profil w systemie PUKT kliknij tutaj. 

Poniżej można obejrzeć krótki film objaśniający jak założyć profil w systemie PUKT.