Wyniki sportowe na świadectwie szkolnym

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/19 i 14/19 z dnia 22 lutego 2019 r. Małopolskiego Kuratora Oświaty wyniki sportowe można wpisywać uczniom na świadectwie szkolnym na takich samych zasadach jak wpisywane są wyniki za udział w olimpiadach tematycznych czy innych konkursach.

Wysokie wyniki sportowe na świadectwie uznawane są potem w procesie rekrutacyjnym do szkoły średniej na rok 2019/2020, czyli uczniowie mogą zdobyć dodatkowe punkty potrzebne do przyjęcia do szkoły średniej (o ile na terenie ich szkoły są konkretne zajęcia sportowe).

Z poszczególnymi dokumentami można się zapoznać poniżej:
treść zarządzenia małopolskiego kuratorium dla szkół podstawowych,
treść zarządzenia małopolskiego kuratorium dla gimnazjów,
lista konkursów i wykaz zawodów sportowych dla szkół podstawowych od roku 2014 do roku 2019,
lista konkursów i wykaz zawodów sportowych uznawanych w gimnazjum.