Wracamy do treningów w Dojo

Od wtorku 4 maja ruszamy z treningami stacjonarnymi. Zajęcia w Akademii Karate Tradycyjnego w Niepołomicach, Dojo w TAURON Arenie Kraków oraz sekcjach satelitarnych będą się odbywały zgodnie ze stałym grafikiem.

Grafik treningów:

Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli znowu spotkać się z Wami na macie. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu musimy przestrzegać reżimu sanitarnego i stosować się do regulaminu.

Przypominamy też, że wszyscy trenujący w Dojo muszą mieć aktualną licencję PUKT. Można ją wykupić poprzez swoje konto w systemie PUKT.

W trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo prosimy bezwzględnie stosować się do poniższego regulaminu.

Regulamin udziału w treningach karate w czasie pandemii Covid19.
1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, które:
a. nie wykazują jakichkolwiek objawów klinicznych infekcji lub co najmniej podwyższonej
temperatury ciała,
b. nie są objęte kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym,
c. nie przebywają w domu z osobami objętymi kwarantanną lub izolacją.
2. Na zajęcia przychodzimy punktualnie (nie za wcześnie, nie za późno).
3. Do budynku wchodzimy w maseczkach. Ściągamy je dopiero przed samym treningiem (można też ćwiczyć w maseczkach lub przyłbicach).
4. Natychmiast po wejściu do obiektu dezynfekujemy ręce używając płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy danym wejściu.
5. Rodzice dzieci trenujących proszeni są o nie wchodzenie do budynku. Dzieci zostaną odebrane przez instruktorów, a po treningu odprowadzone do rodziców (pomożemy najmłodszym dzieciom się przebrać).
6. Sprawy organizacyjne załatwiamy telefonicznie lub mailowo. W wyjątkowych przypadkach rodzice mogą wchodzić do budynku pojedynczo.
7. Można korzystać z szatni, jednak rekomendujemy (zwłaszcza młodszym dzieciom) przyjeżdżanie na trening już w kimonie.
8. Cały czas pamiętamy o zachowaniu bezpiecznej odległości.

Udział w zajęciach możliwy jest jedynie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.