Licencja PZKT na 2017 rok

Przypominamy wszystkim karatekom o konieczności wykupienia licencji PZKT na 2017 rok.

Od 1 stycznia 2015 roku (w związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji członkowskich PZKT) do wykupienia licencji w wysokości 40 zł zobowiązani są wszyscy ćwiczący.

Licencja będzie służyła identyfikacji osoby w ewidencji PZKT, co pozwoli m.in. na uszczelnienie systemu przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie. Licencja ma być swego rodzaju „biletem” do serwisu oferowanego przez PZKT.
Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.

Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:
– Każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (dotyczy osób, które nie posiadają paszportu).
– Osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś” podczas aktywności z kalendarza PZKT. Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 120 zł/doba.

Wpłaty za licencję w wysokości 40 zł można dokonać na poniższe konto PZKT: 33 8988 0001 0000 0017 8930 0006 Bank Spółdzielczy w Przedborzu.
W tytule przelewu koniecznie należy podać następujące dane: Licencja PZKT + rok, imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty.

Np. Licencja PZKT 2017, Jan Kowalski, ur. 20.05.2000, AKT Niepołomice.