Kontakt z dziećmi na obozie

Drodzy Rodzice, 

Prosimy o telefonowanie do dzieci w godzinach posiłków: 8.00-9.00, 13.00-14.00, 18.00-20.00.   

Telefon kontaktowy do ośrodka w Ochotnicy Górnej: 18 262 41 47.