Konferencja „Bezpieczeństwo i edukacja poprzez sport”

Dnia 26 marca 2024r. Sensei Paweł Janusz był prelegentem podczas konferencji ,,BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA POPRZEZ SPORT,, wraz z wieloma innymi gośćmi specjalnymi z dziedziny prawa, psychologii, militariów. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu ,,Działanie związane z profilaktyką społeczną poprzez wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz wzrostu jej długofalowej efektywności z wykorzystaniem infrastruktury sportowej na rzecz budowy kapitału społecznego w Gminie Miejskiej Kraków,,.

Prelekcje prowadzone również przez:
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Gen. Mieczysław Bieniek
Bartosz Ostałowski
Wojciech Chechelski
Monika Zakrzewska
dotyczyły roli pedagogów, trenerów sportowych, placówek oświatowych w kształtowaniu relacji wśród dzieci i młodzieży w oparciu m.in. o sport i dbałość o kulturę fizyczną młodego pokolenia. Wymiana doświadczeń opartych o wiedzę prawną, sportową, militarną i psychologiczną powala spojrzeć z szerszej perspektywy na istotę pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kształtowania wśród nich prawidłowych wzorców opartych na szacunku, determinacji, dyscyplinie i wzajemnej życzliwości.
Dlatego też nie mogło zabraknąć prelekcji dotyczącej karate, które kształtuje samodyscyplinę, siłę ducha, ale także umiejętność pracy w zespole w oparciu o wspólny cel i wzajemne wsparcie, co przekłada się na budowanie relacji społecznych.
W dobie cyberzagrożeń, hejtu i niechęci do kształtowania wzajemnych relacji to jest właśnie istotne zadanie trenerów sportu – edukacja młodego pokolenia w zakresie postaw prospołecznych, zapobiegających stygmatyzacji i izolowaniu.
Takie spotkania pokazują, jak wiele wciąż jest do zrobienia w kwestii edukacji sportowej dzieci i młodzieży, inspirują i dają jeszcze większą motywację do działania.
Oss!

Konferencja "Bezpieczeństwo i edukacja poprzez sport"