Karatecy na uroczystościach wielkanocnych

Dziękujemy wszystkim karatekom za udział w niepołomickiej Drodze Krzyżowej oraz w Rezurekcji w Niedzielę Wielkanocną. 

Droga Krzyżowa 2019