Karatecy na Drodze Krzyżowej

Dziękujemy wszystkim karatekom za udział w Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek. 

Karatecy na Drodze Krzyżowej