Egzaminy na stopnie uczniowskie

Egzaminy w Kraków – Plaza 18.11.2016

godz.16.00- pasy białe i żółte
godz.17.30- pasy pomarańczowe i zielone
godz.18.30- pasy niebieskie i brązowe

Egzaminy w Niepołomicach 25.11.2016

godz.16.00- pasy białe i żółte
godz.17.30- pasy pomarańczowe i zielone
godz.18.30- pasy niebieskie i brązowe.

Przypominamy o warunkach dopuszczenia do egzaminu:

– dopuszczenie przez instruktora i złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania tutaj, a także u instruktorów i w Akademii)
– uregulowane sprawy klubowe (deklaracja członkowska, składka)
– dokonanie zgłoszenia do protokołu egzaminacyjnego (w recepcji klubu)
– posiadanie licencji PZKT 2016 dla ćwiczących (od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje wszystkich trenujących), więcej:
– uiszczona opłata egzaminacyjna (ceny egzaminów: 60 zł na biały pas, 80 zł pozostałe pasy (w tej cenie zdający otrzymują pas).

Przypominamy o konieczności wcześniejszego złożenia kart zgłoszeniowych. Zawierają one rekomendację instruktora, której uzyskanie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Wypełnione formularze zostawiamy u swoich instruktorów bądź w Akademii.