FUNDACJA RUCHU I PROMOCJI ZDROWIA
ul. Grunwaldzka 15 d, 32-005 Niepołomice
tel. 12 346 42 00, biuro@karate4u.plpoczta.tygrysek@gmail.com
NIP 6831984930
Regon 120307501
KRS 0000261767
Konto Fundacji, Pekao: 33 1240 4748 1111 0000 4879 7687


Fundacja Ruchu i Promocji Zdrowia
powstała w 2009 roku. Jej głównym celem jest rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu, w szczególności rozwój wschodnich sztuk walki w Polsce, a także popularyzowanie i rozwijanie aktywności fizycznej, w tym sportu osób niepełnosprawnych, organizowanie zajęć, imprez sportowych i rekreacyjnych. Fundacja organizuje też różne akcje charytatywne i pomoc dla potrzebujących. Pomaga w sposób bezpośredni, bez pośrednictwa (bez udziału innych fundacji, stowarzyszeń czy korporacji). Organizuje zbiórki i rozmaitą pomoc, która trafia bezpośrednio do potrzebujących.

Foundation of Movement and Health Promotion was established in 2009. Its main goal is to develop the physical culture, tourism and sport, in particular for the growth of the martial art of karate in Poland. In addition, its purpose is to promote and develop the sport for the disabled people as well as organising sport and recreative events. The Foundation also organises various charity events and collection of goods for those who need it the most. The Foundation helps those in need directly without third party involvement (no other foundation, association or corporation are involved).

Fundacja od 2009 roku prowadzi Przedszkole Sportowo-Taneczne Tygrysek, które powstało, aby zadbać o prawidłowy i harmonijny rozwój dzieci od najmłodszych lat. Przedszkole uczy maluchy jak żyć aktywnie i zdrowo, kształtuje ich charakter i prawidłową sylwetkę. Poprzez zajęcia sportowe i taneczne rozwijane są u dzieci pozytywne cechy – samodyscyplina, wytrwałość, dążenie do celu, kreatywność.

Fundacja ściśle współpracuje z Akademią Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków, wspierając trenujących tam zawodników i oferując pomoc organizacyjną.Od 2020 roku Fundacja współpracuje też z Polską Unią Karate Tradycyjnego.

Since 2009, the foundation has been running a sport and dance oriented kindergarten called Little Tiger. Little Tiger was brought to life in order to take care of the right development of children and teaches them to live actively and in a healthy way, while strengthening their character.

Through various classes children develop a number of positive traits – self-discipline, persistence, pursuing their goals and creativity.
The foundation has been in close relationship with the Traditional Karate Academy Niepołomice-Kraków (established in 1996) by helping the Little Tigers in their karate career. In 2020, the foundation started their cooperation with the Polish Traditional Karate Union (PUKT).

Prezesem Fundacji Ruchu i Promocji Zdrowia jest Paweł Janusz, wielokrotny mistrz Europy i świata w karate tradycyjnym. To charyzmatyczny lider. Człowiek pełen pasji, zapału i zaangażowania. Karate tradycyjne trenuje od ponad 30 lat. Wspiął się na wyżyny zarówno zawodnicze, jak i trenerskie. Będąc wielokrotnym mistrzem świata, wychował dziesiątki świetnych sportowców, którzy dziś należą do grona najlepszych zawodników w kraju i na świecie. Motywuje i inspiruje, rozpala iskrę, która napędza innych do działania.
Jest świetnym inicjatorem, organizatorem i koordynatorem wielu inwestycji, wydarzeń oraz imprez sportowych i charytatywnych. Pomysłodawca, założyciel i prezes Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice (1996), przedszkola Sportowo-Tanecznego „Tygrysek” (2009), Centralnego Dojo Kraków Plaza (2014), które w 2017 roku przeniesiono do TAURON Areny Kraków. W 2020 roku stanął na czele Polskiej Unii Karate Tradycyjnego, jako jej prezes.

The chairman of the Foundation of Movement and Health Promotion is Paweł Janusz, who held the title of European Champion and World Champion in the traditional karate many times. He has been practising the traditional karate for over 30 years, not only being a top competitor but also training some of the best competitors in Poland and around the world. Paweł is a charismatic leader and a man of great passion and engagement who motivates and inspires other people. He’s a very good organiser of the sport and charity events. He’s the originator and the chairman of Traditional Karate Academy Niepołomice-Kraków (est. 1996), the Little Tiger kindergarten (est.2009) and the Central Dojo Kraków-Plaza (est. 2014) that was moved to Tauron Arena Kraków in 2017. Furthermore, he’s been in the role of chairman of the Polish Traditional Karate Union (PUKT) since 2020.

Od kilku lat prowadzi też zajęcia karate dla osób niepełnosprawnych. Za swoje osiągnięcia sportowe i organizacyjnie był wielokrotnie nagradzany rozmaitymi wyróżnieniami. Znalazł się w dziesiątce osób uhonorowanych przez małopolską „Solidarność”. Statuetki „Solidarni w sporcie” wręczono osobom, które swoje osiągnięcia potrafią łączyć z nienaganną postawą moralną i przestrzeganiem zasad fair-play. Wielokrotnie zostawał trenerem roku za zasługi na rzecz rozwoju karate tradycyjnego i sukcesy sportowe swoich podopiecznych. Został także Trenerem Roku i zdobywcą trzeciego miejsca w plebiscycie na 10 Asów Małopolski organizowanym przez Dziennik Polski. Był też wyróżniony nagrodą TVP „Piękniejsza Polska”. A w 2015 roku otrzymał Perłę Powiatu Wielickiego za całokształt działalności sportowej, zarówno w sferze zawodniczej, jak i trenerskiej i tytuł Trenera Roku podczas Niepołomickiej Gali Sportowej. W 2019 roku został nagrodzony tytułem Filantropa Krakowa.Tytuł przyznawany jest osobom i instytucjom, które bezinteresownie udzielają pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

A few years ago, Paweł Janusz started holding karate training for the disabled people. He has got a number of prizes for his sport and organisation skills. One of them was given by the Solidarity movement of the Lesser Poland region. Paweł Janusz was one of the ten winners who were awarded for being someone who express exceptional attitude and respect fair-play rules in their sport career. He was awarded multiple times as the trainer of the year for the traditional karate development. Moreover, he was awarded the 3rd place in the competition for the 10 Asów Małopolski (organised by Dziennik Polski newspaper). He was also awarded the TVP More Beautiful Poland by the President of the Republic of Poland, Aleksander Kwaśniewski. Amongst many other prizes he has received across the years, his 2015 award for overall sport achievement – the Pearl for the Wieliczka administrative region – also stands out. A few years after it, in 2019 he received the title of Cracow’s Philanthropis given to the people and institutions who selflessly help the ones in need from Cracow.

W 2014 roku Fundacja zorganizowała w Centrum Handlowym Plaza-Kraków Charytatywny Turniej Karate Tradycyjnego na rzecz Anety Zatwarnickiej – ciężko poszkodowanej przez los zawodniczki i instruktorki karate tradycyjnego, która w wyniku choroby straciła obie stopy i dłonie. Fundacja wspiera karateczkę do dzisiaj, finansując jej udział w letnich obozach karate.

In 2014 the foundation organised a charity tournament in traditional karate in Plaza mall in Cracow. The aim of the event was to help Aneta Zatwarnicka, an instructor and karate competitor who – due to a serious illness – lost her hands and feet. The foundation is still looking after Aneta by helping her to pay the fees for the summer karate camps.

W 2014 roku Fundacja zorganizowała w Niepołomicach Dzień Dawcy Szpiku. 141 osób zapisało się wtedy do bazy potencjalnych dawców szpiku.

W 2017 roku w TAURON Arenie Kraków Fundacja wspierała organizację turnieju mikołajkowego w karate tradycyjnym, w czasie którego odbyła się akcja wsparcia 9-letniego Dawida, ciężko chorego karateki.

In 2014, in Niepołomice the foundation organised the Marrow Donor Day during which 141 people expressed their will to be a donor and registered for it.

In 2017, the foundation supported the Santa Tournament in traditional karate that took place in Tauron Arena. The event was dedicated to Dawid, a 9 year old karateka who suffered from a serious illness.

W 2018 roku nawiązał współpracę z Afryką i został Ambasadorem Sportu w Gambii. W czasie wizyty w Bandżul uczestniczył w spotkaniach z władzami kraju i przedstawicielami środowisk sportowych, prowadził też treningi dla tamtejszych karateków. Zaangażowanie Pawła Janusza docenił minister sportu Gambii, mianując go ambasadorem.

Od 2019 roku organizuje zbiórki rzeczy dla Gambii. Udało się zebrać ponad tonę odzieży, 345 par butów, pół tysiąca zeszytów, 18 rowerów, 19 hulajnóg i deskorolek, 10 kartonów z zabawkami, blisko 300 pluszaków. W akcję licznie zaangażowali się karatecy z Krakowa.

In 2018, Paweł Janusz established cooperation with Africa and was granted the title of Sport Ambassador in Gambia (given by the sport minister). During a visit to Banjul, he took part in meetings with the country’s government and sport leaders. He also conducted trainings for the local children and adults practising karate.

The year after, the foundation started helping Gambia directly by collecting goods. So far, it has been a tonne of clothing, 345 pair of shoes, 500 notebooks, 18 bikes, 19 scooters and skateboards, 10 boxes of toys and around 300 teddy bears. The karate families from Cracow’s massively contributed to the collection.

W 2014 i 2015 roku uczestniczył w wyjazdach oficjalnej delegacji do Japonii, w celu nawiązania współpracy w ramach Festiwalu Budo.

W 2016 roku był koordynatorem i współorganizatorami historycznego wydarzenia – Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym w TAURON Arenie Kraków. 2050 zawodników. 38 państw. 5 kontynentów. Po raz pierwszy AKT Niepołomice-Kraków była współorganizatorem tak wielkiego przedsięwzięcia, a jej zawodnicy zdobyli rekordową liczbę 45 medali. Imprezą towarzyszącą było Sushi Party, w czasie którego udało się ułożyć największą mozaikę sushi na świecie (20 mistrzów sushi, 36 godzin pracy, 56 tysięcy porcji – nowy rekord świata)!

In 2014 and 2015 Paweł Janusz was a part of the official delegation to Japan in order to establish cooperation for the Budo Festival. In 2016, he was the coordinator and co-organiser of a historic event – the World Championship in Traditional Karate in Tauron Arena Cracow for 2050 competitors from 38 countries across 5 continents. For the first time, the Traditional Karate Academy Niepołomice-Kraków helped to organise such an enormous event and its competitors won a huge number of medals – 45 in total. One of the attractions was a Sushi Party during which the biggest sushi mosaic in the world was put together. It was an effort of 20 sushi masters spending 36 hours on 56 000 sushi portions making it the new world record.

Fundacja wspiera działania Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice – Kraków, która funkcjonuje prężnie od 25 lat. Zrzesza całe rodziny ćwiczących. Jej członkami są najwyższej klasy zawodnicy, ale i osoby, które ćwiczą tylko rekreacyjnie. Klub za sprawą Pawła Janusza stale się rozwija. Akademia jest jednym z najlepszych i największych klubów karate tradycyjnego w Polsce. Akademia dba o rozwój swoich wychowanków od najmłodszych lat. W klubie trenują dzieci od 3. roku życia. Uczą się jak żyć aktywnie i zdrowo, kształtują swój charakter i prawidłową sylwetkę.

The foundation supports the Traditional Karate Academy Niepołomice-Kraków whose members are people who train for a long time and take part in competitions but also beginners and families.

Akademia co roku organizuje letnie i zimowe obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, w których bierze udział około pół tysiąca dzieci, młodzieży i dorosłych. Akademia organizuje też turnieje (m.in. Ligii AKT w TAURON Arenie Kraków), jej członkowie biorą udział w licznych zgrupowaniach międzynarodowych i seminariach karate oraz w rozmaitych akcjach (pokazy, wspólne wyjazdy,ogniska, pikniki, akcje charytatywne, itd).

Every year, the Academy organises summer and winter camps for nearly 500 attendees – children, teenagers and adults. It also organises small events (AKT Club league in Tauron Arena Cracow) and its members take part in many international karate seminars and events (shows, campfires, picnics, charity events, etc.)

Akademia przystępuje do ogólnopolskich projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, takich jak: „Rodzina Pro-Active”, „Mali wspaniali” czy „Sportowy Talent”.

The Academy often qualifies to be a participant at the projects that are funded by the Ministry of Sport and Tourism such as Rodzina Pro-Active, Mali wspaniali and Sportowy Talent.

Fundacja udostępnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć, pokazów, treningów, konsultacji. Prowadzi zajęcia i pokazy dla osób niepełnosprawnych. Współpracuje z Domem Samopomocy w Gruszkach, organizując zajęcia karate dla jego podopiecznych.
Wspiera rehabilitację i treningi dla Anety Zatwarnickiej – zawodniczki, ciężko doświadczonej przez chorobę, która jeszcze parę lat temu walczyła o życie i ma amputowane dłonie i nogi.

The foundation makes their facilities available to conduct courses, shows, trainings and consultations. It organises classes and shows for disabled people and cooperates with the self-help house in Gruszki. The foundation supports Aneta Zatwarnicka by cofunding her physiotherapy and trainings.

Organizuje pokazy dla osób niepełnosprawnych. 31 maja 2019 Paweł Janusz razem z podopiecznymi Domu Samopomocy w Gruszkach i karatekami Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice gościli na krakowskim Rynku podczas inauguracji 20. edycji Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami „Kocham Kraków z Wzajemnością”.

On 31rd May 2019, Paweł Janusz along with a few people from the self-help house in Gruszki and a few members of the Traditional Karate Academy Niepołomice-Kraków performed a show at the main squre in Cracow. The event was a part of Cracow’s 20th week of Disabled People.

Fundacja wspomaga co roku organizację Turniejów Mikołajkowych. W 2021 roku w imprezie połączonej ze Światowym Dniem Osób z Niepełnosprawnościami w Krakowie wzięło udział blisko 600 uczestników z kilku klubów w Polsce! W turnieju po raz pierwszy wystartowały osoby z niepełnosprawnościami. Było to wyjątkowe spotkanie zorganizowane, by wspierać osoby z niepełnosprawnościami w przekraczaniu barier i pokonywaniu własnych słabości.

The foundation organises the Santa Tournament every year. In 2021, the tournament was a part of the International Day of the Persons with Disabilities. There were nearly 600 participants for that year’s edition, coming from clubs across the country. For the first time, disabled people could participate in the event as well. It was very important for everyone to help all competitors to go beyond their limits.

W 2022 roku Fundacja Ruchu i Promocji Zdrowia wspólnie z klubami Polskiej Unii Karate Tradycyjnego zaangażowała się w pomoc na rzecz Ukrainy.

Przedszkole Sportowo-Taneczne „Tygrysek” przyjęło pod swoje skrzydła kilkadziesiąt dzieci z Ukrainy. Zapewnia im posiłek, opiekę i pomaga odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

In 2022, the Foundation of Movement and Health Promotion, the kindergarten Little Tiger and the Traditional Karate Academy Niepołomice-Kraków collectively organised help for Ukraine. In the kindergarten there are currently a few dozen of children from Ukraine where they are provided with food and the required help to get a normal life in the new reality.

Fundacja wspólnie z Przedszkolem i Akademią Karate organizuje od końca lutego zbiórki na rzecz ludności Ukrainy. Zebrane rzeczy systematycznie wyruszają na tereny objęte wojną.

Fundacja wspólnie z Akademią Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków organizuje bezpłatne treningi karate dla osób przyjeżdżających z Ukrainy. Chętni mogą trenować zarówno do Dojo w Niepołomicach, jak i do Dojo w TAURON Arenie Kraków.

They also organised the collection of some goods that are regularly sent to those in need in Ukraine. Those who left Ukraine and found their new home near Cracow can attend training for free in Niepołomice and Cracow.

Do akcji pomocy dla Ukrainy włączyło się też wiele klubów Polskiej Unii Karate Tradycyjnego

There has been a number of clubs that are members of the Polish Traditional Karate Union (helping with transport, translation and accommodation in a few cities):
– Akademia Karate Tradycyjnego Kraków-Niepołomice
– Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego
– Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław
– Zamojski Klub Karate Tradycyjnego
– Klub Karate RONIN Głuchołazy
– ABIRO – Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości
– Dolnośląska Akademia Karate we Wrocławiu
– Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego
– Klub Karate Tradycyjnego Chidori

Kluby organizują też bezpłatne treningi karate dla dzieci przybywających z Ukrainy.

Those clubs are also organising free trainings for children coming from Ukraine.

Fundacja Ruchu i Promocji Zdrowia