9 KYU – BIAŁY PAS

I. Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:
karate tradycyjne
karateka
sensei
oss!
karatega

II. ETYKIETA
ukłon (rei) w pozycji stojącej
ukłon (rei) w pozycji siedzącej
zachowanie się na sali treningowej (dojo)
wejście na dojo, wyjście z dojo
jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
sposób wiązania pasa (obi)
sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)

III. KIHON (technika)
(HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)
(KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)
(HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD) (M)
(ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)

IV. OKRES TRENINGU
1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach)

V. OBJAŚNIENIA SYMBOLI POZYCJI:
(HD) – Heiko-dachi
(KI) – Kiba-dachi
(HsD) – Heisoku-dachi
(ZE) – Zenkutsu-dach