6 KYU – ZIELONY PAS

I. KATA
Heian Sandan (Nr 3)

II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE) (T)
6. (PW)-> Kizami Zuki, Gyakuzuki (PWP)
7. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
8. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri ->(ZE) (P)
9. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewš i prawš stronę (B)
10. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewš i prawš stronę (B)
11. (ZE)-> C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE) (P)

III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
Mawashigeri: J.x2

V. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.