KRAKÓW, ul. Kościuszki 54, Szkoła Detektywów i Pracowników

Więcej informacji pod nr tel. 792 967 250.

Opłata miesięczna:

Treningi 1 x w tygodniu: 100 zł (druga osoba i każda następna 80 zł)
Treningi 2 x w tygodniu: 120 zł (druga osoba 100 zł, trzecia osoba i każda następna 80 zł)

Karnet rodzinny (obejmuje dowolną liczbę osób w rodzinie i uprawnia do dowolnej liczby treningów w tygodniu) – 350 zł/miesiąc

 • Poniedziałek
 • 17.00-17.55
  Gr. I (dzieci początkujące)
 • 18.00-19.00
  Gr. II (dzieci średniozaawansowane)
 • Środa
 • 17.00-17.55
  Gr. I (dzieci początkujące)
 • 18.00-19.00
  Gr. II (dzieci średniozaawansowane)